Fotogalerie

Fotogalerie

Restaurování


Tapisérie

Genesis - stavění archy Noemovy

1640-50, 330x460 cm, Brusel, restaurováno 1995-99 v rámci státního vědeckého projektu "Nové metody restaurování historických tapisérií"
umístění: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, původně zámek Doksy

Kimonova bitva

dříve s názvem "SCIPIO PŘED KARTÁGEM", po r. 1711, 328x453 cm, Brusel, návrh: Victor Janssens, Augustinus Coppens, nyní majetek Moravské galerie v Brně

Žena nesoucí ovoce

2. pol. 17. století, 380x235 cm, zřejmě Brusel, restautrována 2009-11, součástí sbírkového fondu Státního zámku v Náchodě

Caesar překračuje Rubikon

tapisérie z cyklu " Činy Julia Caesara "ze sbírek Umělecko průmyslového musea v Praze, 370x340 cm, vlna, hedvábí, kolem 1680, Brusel, dílna LeClerc, restaurováno 2015-16

Zajatý Jugurta

historická tapisérie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 253x200 cm, vlna, hedvábí, kolem r. 1620, Brusel, restaurována 2016

Koberce

Celoplošný vzorovaný koberec

přelom 19. a 20. století, provenience střední Evropa, materiál: vlna, technika: strojové tkaní, délka 280 cm, šířka 21'4 cm, součást mobiliárního fondu kláštera Zlatá Koruna.

Tkaní


celek líc celek líc č.3l č.3l č.2l č.2l IMGP8702 IMGP8702 IMGP8727 IMGP8727 IMGP8707 IMGP8707 IMGP8823 IMGP8823 adjustace adjustace tkaní lemů b tkaní lemů b