Restaurování

Restaurování tapisérií, koberců a historických textilií

Významnou částí naší činnosti je, od 60. let 20. století, restaurování gobelínů (tapisérií), koberců a jiných textilií a prodlužování tak jejich životnosti.

Zabýváme se konzervováním velkoplošných gobelínů, koberců ale i restaurováním drobnějších historických textilií, jako jsou například prapory či různé gobelínové potahy a další.

Před vlastním restaurování je vždy provedeno zhodnocení poškození dané textilie. Následně je navržena oprava včetně jejího rozpočtu – ze zásady jako první dáváme takovou variantu konzervování, která by podle našeho úsudku byla nejlepší k celkovému co možná nejkvalitnějšímu zrestaurování a nejdelšímu prodloužení životnosti dané historické textilie. Samozřejmě ale ctíme zájem investora, co se rozsahu a typu provedených konzervátorských prací týče a samotné restaurování započne tedy až po dohodě s daným investorem.

K dochovanému historickému materiálu přistupujeme citlivě se snahou v plném rozsahu tento materiál zachovat. Opravujeme jak poškození drobná, tak rozsáhlá a jsme schopni dotkat i chybějící části poškozených ploch.

Mezi naše způsoby/techniky restaurování a druhy námi konzervovaných textilií patří např.:

  1. restaurování a konzervování historických tapisérií různými šicími restaurátorskými či konzervačními způsoby, jako je neznatelná textilní retuš a rekonstrukce, šitá celoplošná skeletáž na lněný plátěný podklad se zachováním principu reversibility zásahu apod. K historickému dochovanému materiálu přistupujeme citlivě se snahou v plném rozsahu tento dochovaný materiál zachovat. Opravujeme jak poškození drobná, tak rozsáhlá, jsme schopni dotkat i chybějící části ploch takto poškozených tapisérií.
  2. restaurování tkaných kilimových i ručně vázaných orientálních i jiných koberců
  3. restaurování historických výšivek, a to jak závěsných, tak potahů z historického nábytku i nábytkových gobelínových potahů
  4. restaurování praporů, závěsů a jiných textilií

 

Reference

Historická tapisérie “Žena nesoucí ovoce”

zena_nesouci_ovoce_05