Čištění

Čištění historických textilií a tapiserií

Čištěním tapisérií (gobelínů), koberců, jacquardových textilií, art protisů a jiných speciálních textilií (např. církevních ornát atd.) je jednou ze základních činností Ateliérů tapisérií s. r. o.

Čistíme jak poměrně nové tapisérie a jiné textilie, které byly jakýmkoliv způsobem (mechanicky, nikotinem, mastným prachem apod.) znečištěny, tak historické gobelíny, koberce a jiné textilie. Čištění probíhá vždy před zahájením restaurátorských či konzervátorských prací nebo i samostatně, pokud by restaurátorské práce následně neprobíhaly.

Postup našeho čištění je vždy následující:

 • Průzkum stavu znečištění textilie a posouzení příčiny a způsobu znectění
 • K určení metody a způsobu následného čištění provedeme nejprve testy stálobarevnosti jednotlivých barev textilních vláken, z nichž je uvedená textilie vytvořena
 • Na základě výsledků těchto testů a po dohodě s investory jednotlivých prací metodu a postup čištění
 • Čištění textilií provádíme různými metodami
  • Nejprve zbavíme ušpiněné textilie prachových povrchových částí, které mohou chemicky jednotlivá textilní vlákna v průběhu času narušovat, a to citlivým ručním odluxováním přes ochrannou textilní síť
  • Pokud testy stálobarevnosti ukážou, že barvy v mokré studené či teplé lázni nezapouští, volíme k čištění tzv. mokrou cestu ve vodní lázni (demineralizovaná a neionizovaná voda) a s přídavkem neutrálního pH detergentu.
  • U textilií, kde je obava, že by barvy mohly v uvedeném mokrém procesu zapouštět, provádíme čištění tzv. suchou cestou, tedy suchou pěnou, čistícími speciálními prášky odstraňujícími prachové částice, případná lokální silná ušpinění chemicky, voskové skvrny pomocí savého papíru a zahřátí a různé speciální textilie (např. ornáty, mitry atd.) potom čistíme postupným jemným, ručním tupováním destilovaou vodou a detergentem.
  • Čištění historických textilií: Textilie (výšivky, gobelínové potahy, jacquardy) se sejmou ze sedacího nábytku a před čištěním se zafixují na pevnou síť, aby se po čištění nezměnil jejich rozměr a bylo možné je po opravě na původní nábytek znovu načalounit.

 

Naše čištění je vždy ruční, jemnou, citlivou prací.