Současnost a historie

Současnost a historie

Vítejte na stránkách Ateliérů tapisérií, s. r. o. Hlavní doménou Ateliérů (založených v roce 1910) je ruční tkaní a restaurování historických tapiserií, koberců a jiných unikátních textilií. Mimo to nabízíme ruční čištění tapisérií, koberců a také jedinečnou prohlídku dílen, při které mohou návštěvníci vidět tkadleny a restaurátorky přímo při práci.

Současnost

Ateliéry tapisérií, s. r. o. se od svého založení v roce 1910 až doposud zaměřují na originální ruční zpracování textilu pro jedinečné dekorace různých typů interiérů a na restaurování historických textilií rozličnými metodami a technikami. Pro ruční tkaní tapisérií a koberců máme vyškolené specialisty a pro restaurování textilu pak velice kvalitní restaurátory, z nichž řada je nositeli Státních licencí České republiky pro tuto činnost.

V poslední době tkali nové tapisérie např. do Hollywoodu, Kanady, Švédska, Tasmánie, Belgie ale i pro české zákazníky. Restaurátorské práce byly prováděny pro státní sbírky v Čechách a soukromé sběratele v Čechách, Rakousku atd.

Vysoká kvalita našeho řemesla byla též oceněna Evropskou unií přidělením grantu pro jeho zachování a rozvoj. Díky tomuto grantu byla začátkem roku 2010 zahájena rekonstrukce tzv. nového pivovaru v centru Jindřichova Hradce, kde má od roku 2012 sídlo instituce pod názvem „Dům gobelínů“. Zde si může návštěvník prohlédnout expozice připomínající světové, evropské i domácí úspěchy jindřichohradeckých gobelínářek a restaurátorek.

Pokud chcete utkat unikátní gobelín jakéhokoli designu pro interiéry nebo pokud máte jakoukoli starší textilii k restaurování, neváhejte se na nás obrátit.

Historie

Jindřichohradecká dílna byla založena v roce 1910 Marií Hoppe Teinitzerovou. Od té doby tkalci v dílnách v Jindřichově Hradci vytvořili stovky monumentálních i maloplošných tapiserií, tisíce metrů látky s unikátním designem, tylových záclon, čalounických tkanin, polštářků, pokrývek a koberců. Hlavní aktivitou ale vždy bylo tkaní velkoplošných tapiserií. V roce 1925 dílny uspěly na mezinárodní výstavě moderního dekorativního a industriálního umění v Paříži, kde byly oceněny hlavní cenou a Zlatou medailí za cyklus osmi tapiserií nazvaných „Řemesla“ (originály jsou uloženy ve sbírkách UPM Praha) vytvořený ve spolupráci s českým umělcem Františkem Kyselou.

V roce 1948 byly dílny znárodněny a staly se součástí podniku Ústředí uměleckých řemesel. Od počátku 60tých let 20. století zavedl textilní výtvarník a expert ak. mal. Josef Müller nový způsob tkaní gobelínů tzv. melírovací technikou. Sdružil barevný útek z více nití různých barevných odstínů a tím při tkaní dosáhly tkadleny jedinečných jemných barevných přechodů v každém bodě v celé ploše tapisérie (gobelínu). Je to světově unikátní způsob takovéto práce. Od začátku šedesátých let zahájil Josef Müller v dílnách restaurování historických tapisérií, koberců a jiných textilií.

Privatizace

Začátkem 90. let 20. století byla dílna vrácena do soukromého vlastnictví neteři zakladatelky dílny Olze Teinitzerové, čímž byla zachována kontinuita tkalcovského řemesla a tradice dílny. Od doby privatizace funguje dílna pod názvem Ateliéry tapisérií s. r. o.

Vědecká činnost

V letech 1995–99 se ateliéry angažovaly v pětiletém projektu „Nové metody restaurování historických tapisérií“, jehož hlavním řešitelem byl Mgr. Jan Fidler, ředitel a nový majitel ateliérů. Projekt byl zacílen na rozvoj restaurátorských a konzervačních metod a praktik, které by umožnily zachování velmi poškozených historických tapiserií. V rámci tohoto projektu byl v ateliérech vyvinut unikátní a velmi šetrný způsob restaurování historických tapisérií pomocí tzv. přídavného stávku. Výsledkem bylo vytvoření kombinačních metod restaurování a konzervování velmi poškozených a jemných tapisérií. Propojením klasické restaurátorské metody neznatelné rekonstrukce a retuše jehlou s metodami lokálními a s celoplošnou skeletáží dokázali zrestaurovat dříve tzv. nerestaurovatelné tapisérie.