Historická tapisérie – „Žena nesoucí ovoce“

Historická tapisérie – „Žena nesoucí ovoce“

Restaurování historické tapisérie „ŽENA NESOUCÍ OVOCE“ (noční scéna), zřejmě Brusel, 2. pol. 17. století, 380 x 235 cm, vlna a hedvábí v útku, vlněná osnova vedena horizontálně, osnovní dostava 9 osnovních nití na 1 cm osnovy. Tapisérie je neúplná, chybí její pravá část včetně bordůry. Byla restaurována v našich Ateliérech tapisérií s. r. o. zkušenými restaurátorkami od května 2009 do dubna 2011, a to v následujících pracovních krocích:

  • demontáž podšívky a přidaných částí
  • čištění tapisérie mokrou cestou na základě výsledků testů stálobarevnosti
  • restaurování plochy tapisérie reversibilní metodou celoplošné šité skeletáže na lněný plátěný podklad s výtvarnou integrací v ploše
  • dokončovací šicí práce, zapodšívkování, zavěšení tapisérie pomocí suchého zipu VELCRO, zpětná adjustace ve výstavní expozici

Tapisérie je součástí sbírkového fondu Státního zámku v Náchodě, kde ji mohou návštěvníci spolu s dalšími kvalitními historickými tapisériemi shlédnout. Doporučujeme tímto návštěvu Státního zámku v Náchodě a prohlídku jeho velice zajímavých expozic.