Fotogalerie

Fotogalerie

Restaurování


Tapisérie

Koberce

Celoplošný vzorovaný koberec

přelom 19. a 20. století, provenience střední Evropa, materiál: vlna, technika: strojové tkaní, délka 280 cm, šířka 21'4 cm, součást mobiliárního fondu kláštera Zlatá Koruna.

Tkaní


Samek, Tom

Tom Samek je významný australský umělec původem z České republiky. Věnuje se malbě, scénografii, grafice, sochařství či nástěnné malbě. Vytváří také jedinečné návrhy pro tapisérie, které jsou následně tkány v našich dílnách.

Müller, Josef

Josef Müller byl od roku 1958 výtvarníkem jinřichohradeckých dílen. Byl absolventem Kybalova speciálního ateliéru textilní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Rozvíjel činnost samotné dílny. Zkvalitnil přístup k tapisérii, která začala být chápána jako nositel výrazu.

Jaroslava Pešicová

Ak. mal. Jaroslava Pešicová byla významnou českou malířskou a ilustrátorkou a od roku 1975 spolupracovala našimi dílnami. Vznikaly tak tkané reprodukce jejích obrazů. Vybraná díla jsou k vidění v naší fotogalerii.

Ostatní tapisérie

Výběr významných tapisérií utkaných v našich dílnách od jejich vzniku do současnosti.