Fotogalerie

Fotogalerie

Restaurování


Tapisérie

Genesis - stavění archy Noemovy

1640-50, 330x460 cm, Brusel, restaurováno 1995-99 v rámci státního vědeckého projektu "Nové metody restaurování historických tapisérií"
umístění: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, původně zámek Doksy

Kimonova bitva

dříve s názvem "SCIPIO PŘED KARTÁGEM", po r. 1711, 328x453 cm, Brusel, návrh: Victor Janssens, Augustinus Coppens, nyní majetek Moravské galerie v Brně

Žena nesoucí ovoce

2. pol. 17. století, 380x235 cm, zřejmě Brusel, restautrována 2009-11, součástí sbírkového fondu Státního zámku v Náchodě

Caesar překračuje Rubikon

tapisérie z cyklu " Činy Julia Caesara "ze sbírek Umělecko průmyslového musea v Praze, 370x340 cm, vlna, hedvábí, kolem 1680, Brusel, dílna LeClerc, restaurováno 2015-16

Zajatý Jugurta

historická tapisérie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 253x200 cm, vlna, hedvábí, kolem r. 1620, Brusel, restaurována 2016

Koberce

Celoplošný vzorovaný koberec

přelom 19. a 20. století, provenience střední Evropa, materiál: vlna, technika: strojové tkaní, délka 280 cm, šířka 21'4 cm, součást mobiliárního fondu kláštera Zlatá Koruna.

Tkaní